INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NA PROGRAM WYMIANY STUDENCKIEJ Z UFL NA ROK AKADEMICKI 2014/15 NIE ODBĘDZIE SIĘ Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE UNIWERSYTETU FLORYDA. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN, INFORMACJA NA TEN TEMAT POJAWI SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ CPA.

 

 

 

 

Archiwum

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na jednosemestralny program wymiany studenckiej z Levin College of Law, University of Florida na rok akademicki 2013/14 r. Zgodnie z umową podpisaną przez LCoL UFL i WPiA UW w programie wymiany może wziąć udział do czterech studentów WPIA UW. Prosimy o składanie wymienionych poniżej dokumentów do dnia 31 stycznia 2013 r.  w biurze Centrum Prawa Amerykańskiego (Collegium Iuridicum II,  pokój  2.5). Wszelkie informacje o udziale w programie można otrzymać mailowo pod adresem gmurzynska@law.ufl.edu lub telefonicznie pod numerem 0-22 826 91 77.

 

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny w j. angielskim uzasadniający przyjęcie do programu

- cv

- wykaz ocen ze wszystkich lat (w postaci transkryptu lub kopii wszystkich stron indeksu z ocenami)

- dokumenty poświadczające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

- zaświadczenia o ukończeniu programów typu Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego lub innych programów, z wiedzy na temat prawa common law, a także w konkursach krasomówczych w j. angielskim

- od studentów Centrum Prawa Amerykańskiego nie wymaga się przedstawienia certyfikatów ukończenia kursów językowych, natomiast w CV studenci CPA obowiązani są wymienić przedmioty, które ukończyli w ramach CPA wraz z ocenami.

!!! Proszę o wskazanie w cv preferowanego semestru studiów w roku akademickim 2013/14 (fall semester, August - December 2013), (spring semester, January - May, 2014).

 

Kryteria przyjęcia:

- średnia ocen z dotychczasowych przedmiotów zaliczonych w ramach studiów na WPiA UW

- oceny z Centrum Prawa Amerykańskiego

- znajomość j. angielskiego (oceniane na podstawie przedstawionych certyfikatów lub oceny w czasie rekrutacji do CPA)

Uczestnictwo w konkursach typu moot court lub innych konkursach  w j. angielskim

 

Inne informacje:

Studenci biorący udział w programie są zwolnieni z czesnego, natomiast mają obowiązek pokrycia opłaty administracyjnej w wysokości 150 $, kosztów pobytu oraz zakupu książek.

Decyzja o przyjęciu na studia wymiany zostanie podjęta do dnia 10 lutego 2013 r. i ogloszona na stronie internetowej CPA.