Program CPA był dla mnie pierwszym krokiem w kierunku uzyskania tytułu LL.M. w Stanach Zjednoczonych i podejścia do egzaminu adwokackiego w stanie Nowy Jork. Trzy lata po ukończeniu CPA mogę szczerze powiedzieć, że byłem zaskoczony, jak wiele razy wiedza uzyskana podczas programu pomagała mi w pracy w kancelariach za granicą, podczas studiów w USA i w trakcie przygotowań do egzaminu adwokackiego.

Program CPA otworzył mi oczy na to, że system common law nie różni się tak znacząco od systemów prawa cywilnego, jak powszechnie się uważa, a praca wykonywana przez prawników na całym świecie ma wiele wspólnego. Ponadto uważam, że ze względu na wzmagającą się globalizację rynku usług prawniczych przynajmniej podstawowa wiedza o innych systemach prawnych jest potrzebna niezależnie od tego, czy myśli się o wyjeździe za granicę czy nie. Każdy polski prawnik styka się w swojej praktyce z obcymi instytucjami prawnymi, a nawet podstawowa znajomość zasad działania innych systemów pozwala znacznie efektywniej współpracować z zagranicznymi prawnikami i pomaga w codziennej praktyce zawodowej.

CPA to także jedna z okazji poznania sokratejskiego systemu nauczania, który wymaga od studentów przygotowania do zajęć i większego zaangażowania i interakcji z wykładowcami niż podczas typowych zajęć uniwersyteckich w Polsce. Studentów CPA zachęcam do skorzystania z tej możliwości w sposób, który pozwoli im rozwinąć ich umiejętność dyskusji i argumentacji, tak przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach. Codzienny kontakt z językiem angielskim odbije się także pozytywnie na samych umiejętnościach językowych uczestników programu, które na dzisiejszym rynku pracy są tak niezbędne młodym prawnikom.

Serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w programie CPA!

Radosław Nguyen