Pomimo trudności powodowanych COVID-19 program Centrum Prawa Amerykańskiego będzie kontynuowany, jednak, ze względu na ograniczenia w podróżowaniu do Polski ze Stanów Zjednoczonych i z powrotem, zajęcia w semestrze zimowym odbędą się w formule on-line. Jak tylko sytuacja z COVID-19 się ustabilizuje to będziemy starali się przejść na formę bezpośrednią zajęć, oczywiście przy zachowaniu wszelkich ograniczeń i wymogów przewidzianych na UW w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa. 

Ze względu na formę on-line niektóre moduły mogą zostać nieco rozciągnięte w czasie – np. zamiast skumulowania wykładów w ciągu dwóch tygodni, będą odbywały się w ciągu dwóch i pół tygodnia, aby uczestnicy mieli możliwość lepszego przygotowania się do poszczególnych zajęć. 

W zależności od prowadzącego zajęcia on-line, poza wykładem, będą także obejmowały pracę w mniejszych grupach, czy też samodzielne przygotowanie krótkich prac.

Dokładne terminy modułów w okresie październik – styczeń zostaną podane wkrótce, jednak będą one mniej więcej odpowiadały zaplanowanym terminom znajdującym się tutaj.

Zgodnie z planem będziemy łączyć się z Państwem o godz. 16:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki. Natomiast zajęcia, które miały odbywać się w środy i piątki o godz. 8:00, ze względu na różnicę czasu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, zostaną przeniesione na godz. 16:45 (lub odbędą się w formie pracy w grupie lub indywidualnej).

Egzaminy będą odbywały się na ostatnich zajęciach w module, czyli najczęściej będą to piątki o godz. 8:00. 

Platformą wykorzystywaną do połączeń będzie Zoom. Jeśli będziemy korzystać z innej aplikacji, to oczywiście poinformujemy o tym odpowiednio wcześniej.