Wydział Prawa na Georgia State University w Atlancie zaprasza absolwentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w rocznym programie LL.M. (master).

Dzięki partnerskiej współpracy z GSU College of Law absolwenci prawa UW, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem w LL.M na GSU, mają zagwarantowaną, na podstawie umowy między UW a GSU, prawie 30% zniżkę w opłacie za czesne za roczne studia. Dodatkowo absolwenci WPiA UW, a w szczególności te osoby, które ukończyły CPA, po przejściu przez proces kwalifikacyjny, mogą dodatkowo uzyskać zwolnienie z połowy pozostałej części czesnego.

Program LL.M jest przeznaczony dla absolwentów prawa.  

Studenci, którzy uzyskają dyplom magistra prawa WPIA UW pod koniec roku akademickiego 2019/20 mogą ubiegać się o przyjęcie do programu  LL.M na kolejny rok akademicki już od listopada 2019.

Więcej informacji o programie LL.M na GSU College of Law znajduje się  na stronie: 

https://law.gsu.edu/student-experience/academics/curriculum-courses/llm-curriculum/.

Aby uzyskać więcej informacji o programie LL.M zapraszamy także do biura CPA (pokój 2.5, ul. Lipowa 4) po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się z Kierownikiem CPA lub w czasie dyżurów Kierownika CPA - dr hab. Ewy Gmurzyńskiej. Dyżury odbywają się w czasie roku akademickiego w poniedziałki w godz. 14:30 - 16:00 lub w środy w godz. 10:00 – 11:00.