W 79 numerze Studia Iuridica możecie się Państwo zapoznać z artykułami nawiązującymi do tematyki Konferencji: Poland – U.S. Conference on the Rule of Law, która odbyła się w 26 czerwca 2018 roku w zwiazku z obchodami XX rocznicy powstania Centrum Prawa Amerykańskiego.

Transkrypt i nagranie z konferencji dostępne są na stronie: Konferencja XX-lecie CPA

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Autorzy przygotowali następujące artykuły:

Linda Klein – The Rule of Law and the Fundamental Role of Lawyers

Ryan Rowberry – The Short History of the Rule of Law in the United States

(1954-2016)

Christoph-Eric Mecke – The “Rule of Law” and the “Rechtsstaat”: A Historical

and Theoretical Approach from a German Perspective

Tatiana Chauvin – Procedural Justice as a Rule of Law and Expression of Respect

for Human Dignity

Eric J. Segall – Aggressive Judicial Review, Political Ideology, and the Rule

of Law

Ryszard Piotrowski – Separation of Powers, Checks and Balances, and the Limits

of Popular Sovereignty: Rethinking the Polish Experience

Marcin Wiącek – Constitution, Judicial Review, and the Rule of Law in

the Jurisprudence of Administrative Courts in Poland

Hanna Machińska – The System of Justice: European Safeguards

Feridun Yenisey – The Rule of Law in Turkey: Some Procedural Aspects

in Criminal Cases

Robert A. Schapiro – How Federalism Can Promote a National Commitment

to the Rule of Law

Julian C. Juergensmeyer, Andrew F. Prater – Is State Preemption Weakening

the Authoritarian Resilience of Local Government in the United States?

Dawid Sześciło – Is There a Room for Local and Regional Self-Government

in the Illiberal Democracy? Struggle over Recentralization Attempts

in Poland