Centrum Prawa Amerykańskiego co roku organizuje wykłady otwarte na interesujące tematy dotyczące bieżącej problematyki z zakresu prawa amerykańskiego. W roku akademickim 2018/19 CPA we współpracy z Common Law Society zorganizowało wykłady na tematy dotyczące m. in.: Recent Developments in the US  Supreme Court under Trump Administration,  Issues on in Animal Law;  Universities’ Liability For Sexual Assault.

Zapraszamy na kolejne wykłady w roku akademickim 2019/20.